Strand legesenter

Telefon: 56 15 89 00 | Medisinsk Nødtelefon 113

Legesenteret holder hus i gamle E-verksbygget, 1. etg.
Florvågsveien 6, 5300 Kleppestø, Askøy.

Leger:
Jesper Blinkenberg, Margaret G. Farestveit, Stina Lind Monsen,  Silje Kathrin Berge, Benjamin C. Gustavsen, Sofie C. Wüller og Tobias Nieber.

Finn Odgaard sluttet ved legesenteret 31. juli 2017 og Silje Kathrin Berge har overtatt hans liste fra 01.08.17. Jesper Blinkenberg har permisjon fra Strand legesenter fra 1. mars 2018 og ut 2020 på grunn av stilling som leder av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, www.legevaktmedisin.no. Anna Berg er hans vikar fra 12. mars 2018.


Fastleger med fellesliste
På Strand Legesenter har fastlegene fellesliste. Dette har liten praktisk betydning for deg som pasient. Fastlegene med fellesliste har et felles ansvar for allmennlegetilbudet til innbyggerne som står på felleslisten. Likevel er en av legene ved legesenteret din fastlege med hovedansvar for allmennlegetilbudet ditt, din journal og oppfølging. Når du bestiller time kan det være lurt be om å få time hos fastlegen, men det er også greit om du bestiller time hos annen lege enn fastlegen. Noen ganger kan det være bedre med time hos annen lege, pga ventetid hos fastlegen, ferie eller annet fravær.

Enkel kontakt med din fastlege
Vi ønsker at det skal være lett å få kontakt med legene på legesenteret. Vi har nå åpnet opp for enkel dialog med oss via helsenorge.no.

Akuttlege

For å sikre god tilgjengelighet ved akutt sykdom og skade har vi en lege hver dag som kun jobber med akutte henvendelser. Hvis du får en akuttime vil du derfor ofte møte en annen lege enn din fastlege. Men legen vil selvfølgelig ha tilgang til din journal og opplysningene om dine sykdommer som er nødvendig for at du skal få god hjelp.


Hvis du har innspill til legesenteret, ros eller ris, vil vi gjerne ha tilbakemeldinger. Send epost til post@strandlegesenter.nhn.no  og merk eposten Tilbakemelding.

 

Strand legesenter,
Florvågsveien 6, 5300 Kleppestø
post@strandlegesenter.nhn.no