Strand legesenter

Telefon: 56 15 89 00 | Medisinsk Nødtelefon 113

Legesenteret holder hus i gamle E-verksbygget, 1. etg.
Florvågsveien 6, 5300 Kleppestø, Askøy.

Leger:
Jesper Blinkenberg, Margaret G. Farestveit, Stina Lind Monsen,  Silje Kathrin Viga-Berge, Benjamin C. Gustavsen, Sofie C. Wüller og Tobias Nieber.

Jesper Blinkenberg har permisjon fra Strand legesenter fra 1. mars 2018 og ut 2020 på grunn av stilling som leder av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, www.legevaktmedisin.no. Anna Berg er hans vikar i denne perioden.

Stina Monsen går ut i 1 års permisjon fra 1. september. Gunnhild Vassbotn vil være hennes vikar i denne perioden.

Silje Viga-Berge går ut i 1 års permisjon fra 16. september. Hannah Knoop vil være hennes vikar i denne perioden.


Fastleger med fellesliste
På Strand Legesenter har fastlegene fellesliste. Dette har liten praktisk betydning for deg som pasient. Fastlegene med fellesliste har et felles ansvar for allmennlegetilbudet til innbyggerne som står på felleslisten. Likevel er en av legene ved legesenteret din fastlege med hovedansvar for allmennlegetilbudet ditt, din journal og oppfølging. Når du bestiller time kan det være lurt be om å få time hos fastlegen, men det er også greit om du bestiller time hos annen lege enn fastlegen. Noen ganger kan det være bedre med time hos annen lege, pga ventetid hos fastlegen, ferie eller annet fravær.

Enkel kontakt med din fastlege
Vi ønsker at det skal være lett å få kontakt med legene på legesenteret. Vi har nå åpnet opp for enkel dialog med oss via helsenorge.no.

Akuttlege

For å sikre god tilgjengelighet ved akutt sykdom og skade har vi èn lege hver dag som kun jobber med akutte henvendelser. På akuttimer vil du ofte møte en annen lege enn din fastlege. Oppfølging og utredning av mer langvarige eller kjente problemstillinger skal tas på vanlig time hos fastlege. 


Hvis du har innspill til legesenteret, ros eller ris, vil vi gjerne ha tilbakemeldinger. Send epost til post@strandlegesenter.nhn.no  og merk eposten Tilbakemelding.

 

Strand legesenter,
Florvågsveien 6, 5300 Kleppestø
post@strandlegesenter.nhn.no