Strand legesenter

Telefon: 56 15 89 00 | Medisinsk Nødtelefon 113

Fra Januar 2018 er det startet opp et unikt prosjekt for deg som er under 45 år, og av ulike årsaker ikke har klart å komme deg i jobb. Strand legesenter samarbeider med NAV gjennom prosjektet IPS Askøy. Prosjektet gir deg en unik mulighet til å finne en arbeidsgiver som passer for deg. Gjennom vår jobbspesialist Arie-Jan Tukker, vil du få tett oppfølging, veiledning og rådgivning for å hjelpe deg i arbeid. Arie-Jan har bred erfaring på dette området, og samarbeider med din fastlege på Strand legesenter for at du skal finne, få og stå i den jobben du ønsker. 

Snakk med din fastlege om du vil vite mer om dette, eller ta direkte kontakt med Arie-Jan Tukker (arie-jan.tukker@nav.no / 477 97 473).