Strand legesenter

Telefon: 56 15 89 00 | Medisinsk Nødtelefon 113

Photo by andrewsafonov/iStock / Getty Images
Photo by andrewsafonov/iStock / Getty Images

Influensavaksinen 2017

Årets influensavaksine er forsinket i forhold til vanlige år, og er ventet å komme i løpet av uke 42 (16. - 20. oktober).

Følgende risikogrupper anbefales særlig vaksinen:

  • Gravide etter 12. svangerskapsuke
  • Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • Alle fra fylte 65 år
  • Diabetes type 1 og 2
  • Kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • Nedsatt infeksjonsforsvar
  • Svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • Evt. ved annen alvorlig eller kronisk sykdom