Strand legesenter

Telefon: 56 15 89 00 | Medisinsk Nødtelefon 113

 
 

Fravær videregående skole

Nye fraværsregler for videregående skoler fra høsten 2016 gjør at vi mottar en del henvendelser fra elever som ber om legeerklæring for fravær på grunn av sykdom. Det nye er at elever med mer enn 10 % fravær i ett fag, står i fare for å miste standpunktkarakter i dette faget. Det har vært uklarhet omkring hvordan elevene skal forholde seg. Vi har derfor, i samarbeid med rektor Sigrid Hiller ved Askøy videregående skole, laget rutiner for dette.

 

Hvem trenger attest?

  1. Fravær grunnet sykdom hvor eleven er under 10 %-grensen for fravær, trenger man ikke legeerklæring for.

  2. Når eleven nærmer seg 10 % grensen for fravær, vil lærer gi et skriftlig varsel om dette. Først når eleven har mottatt dette varselet er det nødvendig med legeerklæring for sykefraværet.

 

Hva gjør du hvis du trenger attest?

  1. Ta kontakt med legesenteret på tlf 56158900 den første fraværsdagen.

  2. Du vil da få time hos legen for vurdering av sykdommen og legeattest.

  3. Dette betales med vanlig konsultasjonstakst (jf. Normaltariffen).

 

Er eleven usikker på om den trenger attest, hør med lærer om hvor stort fraværet har vært.

 

Husk at ved sykdom som trenger legevurdering eller medisinsk behandling, er det selvfølgelig bare å ta kontakt for å få time, uansett hvor stort fraværet er.

 

De nye reglene er tilgjengelig her. https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vitnemal/fravarsgrense---udir-3-2016/