Strand legesenter

Telefon: 56 15 89 00 | Medisinsk Nødtelefon 113

Elektroniske sykmeldinger

Fra 1. januar 2018 skal alle arbeidsgivere kunne motta og håndtere elektroniske sykmeldinger. For deg som blir sykmeldt, medfører dette at du som hovedregel ikke trenger papirversjonen av sykmeldingen.

The-Top-3-Reasons-to-Choose-Cloud-Electronic-Signature-Software-300x199.jpg

Når du blir sykmeldt, vil du få en SMS eller en e-post om at det ligger noe til deg på nav.no. Ved å følge lenken du da får, finner du sykmeldingen din. Utfyllingen skjer i to steg, først må du bekrefte at opplysningene stemmer, og sykmeldingen sendes så videre til din arbeidsgiver. Når det er tid for å søke om sykepenger, vil du få en ny melding om dette, og denne meldingen sendes videre til NAV eller den som skal utbetale sykepengene.

For veiledning i hvordan sykmeldingen sendes til arbeidsgiver, se her - og i hvordan sykepengene kreves, se her.