Strand legesenter

Telefon: 56 15 89 00 | Medisinsk Nødtelefon 113

Smitteutbrudd askøy kommune

Det er registrert flere sykdomstilfeller i Askøy hos beboere tilknyttet Kleppe vannverk. Vanlige symptomer på slik infeksjon vil være feber, magesmerter og diare. Hos de fleste personer med god helse vil dette forløpe som en forbigående infeksjon og gå over i løpet av noen dager.

Hvis du mistenker at du er smittet av forurenset drikkevann:

  • Unngå dehydrering. Drikk hyppig små porsjoner med væske. Ved langvarig diare eller oppkast vil det være behov for å tilføre de saltene som tapes. GEM (som fås reseptfritt på apotek) inneholder alle de viktigste saltene som trengs. Alternativt kan farris eller salte kjeks / chips benyttes.

  • Ta kontakt med lege dersom:

    • Tydelig nedsatt allmentilstand og tegn på dehydrering (slapphet, liten og konsentrert urinmengde, mørk urin eller tørr bleie som småbarn mer enn 12 timer)

    • Langvarige symptomer

    • Kraftige magesmerter eller acetonlukt fra munn

    • Ved diabetes

Små barn, eldre eller personer med annen sykdom som medfører generell svekket helse eller immunsystem bør ha lavere terskel for å ta kontakt med lege.

Dersom du er smittet med mage-tarm symptomer og IKKE trenger legetilsyn ber vi om at du tar kontakt via e-konsultasjon på helsenorge.no for eventuell sykemelding og sykdomsregistrering. Det er også ønskelig at det tas prøver fra alle nye smittetilfeller fra og med 11. juni. Utstyr til prøver fås på legesenteret.

 
acuity Block
This is example content. Double-click here to enter your account ID and display your online booking widget. Learn more